Mosque Architecture and Detailing

Authors

  • Aysu SARI ÇETİN Yüksek İç Mimar, aysusr@hotmail.com https://orcid.org/0000-0003-3616-785X

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss4pp863-878

Keywords:

Mosque architecture, Mosque interior detailing, Mosque art

Abstract

Today, mosques have a very important place in terms of the value judgments of the society. For Muslim countries, every place where there are places of worship is considered sacred. the historical process of the mosque Prophet Muhammad Islam of this worship of households architectural form during periods of spring Seljuks, how it changed in the Ottoman Empire and the Republic of Turkey period, were investigated will have the important value in terms of societies. It has been examined how the mosques have come through in modern technological conditions. In this transition period, Hz. The details of the interiors of mosques, which have been applied and should have been transferred, have been conveyed since the spread of Islam of Muhammad until today. How the form differences between traditional and contemporary architecture change, the correct transfer of the details applied and should be applied to the interiors of the mosque in the decorative art, glass art, which is a part of the traditional decorative art, ceramic, wood, plaster, brick, lead frames, ceramic art, tile art , stonework, calligraphy, manuscripts, marbling, enamel, gilding, window details, ceiling core, carving, traditional motifs, niche, woodworking, lighting, ventilation, floor covering, carpet materials and patterns, wall covering, colors how textures and furniture come into prominence in the interior detailing of mosques, and how the congregation place, mihrab, pulpit, pulpit, fountain, mahfel (maxure), muqebire, portico, columns, dome, alem, harim, minaret, balconies, interior and exterior courtyards and this importance of reinforcements has been discussed. Examples on several mosques have been evaluated and through these mosques, what the mosque structures have meant for centuries between communities have been revealed.

References

Adıbelli, T.B. (2005). T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü El Sanatları Ana Sanat Dalı Dekoratif Ürünler ve Çiçek Eğitimi Sanat Dalı Dekoratif Ürünlerde Ebru, Yüksek Lisans Tezi Konya, syf: 56

Altun, A. (1978). Anadolu'da Artuklu Devri Türk Mimarisi'nin Gelişmesi, İstanbul: Kültür Bakanlığı, syf 42.

Arslan, H. (2005) Osmanlı Mimarisinde Ahşap Tavan Göbekleri, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul syf :47

Bağcı, S. (2004). Osmanlı Mimarisinde Boyalı Nakışlar. Osmanlı Uygarlığı II. Ankara syf: 743

Bozkurt, T.(2008). Erken Dönem Osmanlı Selatin Cami Mihrapları, Selçuk üniversitesi, Konya, syf: 222,224

Cimilli, H. C. (1996). Türk Süsleme Sanatında 17.Yüzyıl Taş Süslemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Sanat Tarihi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Çoruhlu, Y. (2006), “Türk Mitolojisinin Anahtarları”, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.

Demiriz, Y. (1988). “Sinan’ın Mimarisinde Bezeme”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul, syf:469.

Doğanay, A. (2014). “Türk Çini Sanatı” , İslam Sanatları Tarihi, T.C Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2084, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1117, Eskişehir, Ünite 8, syf: 170, 171, 182, 194.

Erdinç, Y.S. (2004). Ebru Sanatının Farklı Materyaller Üzerine Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eeleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı Isparta, syf: 26

Gök, D. (2018) 19.Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Bezeme Sanatının Gelişimi: Bursa Emir Sultan Cami Bezemeleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bursa syf: 48,103

Hatipoğlu, S. (2007). XIX. Yüzyıl Osmanlı Camilerinde Kalem İşi Tezyinatı, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum

Halifeoğlu, F.M. Dalkılıç N. ve Murt, Ö. Tarihi Diyarbakır Camileri’nde Aydınlatma Mimarlık Bölümü Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Diyarbakır

Kuban, D. (1998). Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul, : Türk Tarih Vakfı yayınları

Kurttap, H. (2015). Ankara'daki Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Camilerin Süslemelerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mobilya ve Dekorasyon Anabilim Dalı, Ankara.

Megep Modüller, (2011). “Karışık Motif Çizimleri”, El Sanatları Teknolojisi, Ankara

Ödekan, A. (1988). “Sinan’da Kütle Biçimlenişi ve Cephe Düzenlenmesi”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul, syf: 527

Öney, G. (1988). Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara, syf: 235

Özbek, Y. (2002). Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300-1453), Ankara, Syf: 510, 545

Pala, İ. (2006). “Mühr-i Süleyman”, İslam Ansiklopedisi Cilt 31, , Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, syf:526

Salbacak, S. Geç Dönem Osmanlı Camilerindeki Duvar Resimleri IJSHS, 2018;

Sarıkaya, Z. (2009). İzmir İli Günümüz Kuyumculuğunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dekoratif Ürünler Eğitimi Ana Bilim Dalı Ankara, syf: 47, 55

Serin Muhiddin (1982), Hat Sanatımız, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul

Talas, M., Aksoy, N. (2006). Osmanlı Süsleme Sanatlarının Türk Kültür Tarihi Ekseninde Değerlendirilmesi, TÜBAR Dergisi,19: syf: 463.

Üstün, A. (1996). Arşiv Vesikalarına Göre Bayezıd Camii ve Külliyesinde Bulunan Eşyalar, Türk Dünyası incelemeleri Dergisi Sayı I, İzmir, Syf: 123

İnternet Kaynakları

(https://islamansiklopedisi.org.tr/cam)

https://islamansiklopedisi.org.tr/cami

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cami

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ebru

http://www.turkiyeninustalari.org/tr/sanat-dallari/cam

http://www.emo.org.tr/ekler/21002f464c5fc5b_ek.pdf

http://www.turkiyeninustalari.org/tr/sanat-dallari/cini-seramik-comlek)

https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=27121

https://www.gelard.org/usta-gozuyle-gecmisten-gunumuze-cini-sanati-ummugulsum-acikoz-cini-egitmeni-sosyolog/

islam sanatları ve estetiği dersi, açıkders.ankara.edu.tr

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) (The Journal of Islamic Civilization Studies) Cilt: 3/Sayı: 1, Haziran 2018, syf: 97, 123

(http:// www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=411&ano=50)sayfa syf: 451, 452, 456 Hüsn-i hat ve Mimarimizdeki Yeri * Diğler, Mustafa **Aydın, Seçkin

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12754/hammaddesi-tas-olan-geleneksel-el-sanatlari.html

https://tokyocamii.org/tr/tokyo-caminde-yer-alan-turk-islam-sanatlari/

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemlerinde Alçı Mihrablar. Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XV/1 Nisan/April 2006, syf: 57,75

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss. 179-211 Tarihi Süreç İçinde Cami ve Fonksiyonları Üzerine Bir Deneme

Osmanlı Cami Mimarisi’nde Aydınlatma Düzenleri Açısından Gelişim (XIV. – XVII yy.) YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),2013,Cilt:X, Sayı:I,295-320 Syf: 302, 305, 306

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260755

https://islamansiklopedisi.org.tr/kursu

https://tr.wikipedia.org/wiki/Revak

https://islamansiklopedisi.org.tr/sutun

Published

2020-12-23

How to Cite

SARI ÇETİN, A. (2020). Mosque Architecture and Detailing. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(4), 863-878. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss4pp863-878

Issue

Section

Articles