Realist Representation in Painting Art; Common Aspects of Classicism, Orientalism and Photorealism

Authors

  • Resul UNLU Öğrenci., Kırıkkale Üniversitesi SBE, Güzel Sanatlar Anabilim Dalı, Resim Bilim Dalı, nl.resul@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3085-4432
  • Isa ELIRI Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, isaeliri@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-3591-0648

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss4pp1010-1022

Keywords:

Photorealism, Classicism, Orientalism

Abstract

Art is a powerful motive that has existed since the beginning of the social process and matured with humanity. The interaction between art and life has revealed the currents that the concept of art contains in parallel with each other. However, as a rebellion in art, classical realistic art movements; Classicism, Orientalism and Photorealism, They have a structure that develops their own styles, different perspectives and newly formed theories. Independent of each other, regardless of differences such as time and style, they come up with a common expressive approach in art.

References

Antmen, A., (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, içinde (2.bs., s.60). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Aydın, Ö., (2009). Fotorealizm ve Türkiye’deki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Bilir, T., (2019). ‘’Oryantalist Tabloların Vazgeçilmez Dekoratif Unsuru Olarak Çiniler’’, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, (34), s.92-104

Büyükkol, S., (2013). Postmodern Sürece Klasisizmin Yansımaları, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Büyükkol, S., (2014). ‘’Türkiye’de Temsili Sanat ve Bazı Çağdaş Örnekleri’’, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 3(11), 157-168.

Cezar, M., (1971). Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi, içinde (1.bs., s.92), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Çakmakçı, M., (2007). Fotoğrafın İcadının Resim Sanatına Olan Etkileri ve Fotogerçekçilik, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.

Gökduman, D., (2011). Keskin Odak Gerçekçiliği Sergisinin Foto-Gerçekçi Resimdeki Yansımaları, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kafkas, Y. E., (2008). Plastik Sanatlarda Yeni Oryantalizm, Sanatta Yeterlik Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.

Koçak, N., (1983). ‘’Fotogerçekçilik’’, Yeni Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, (9), Ocak, s.27

Moran, B., (1999). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, içinde (2.bs., s.17), İstanbul: İletişim Yayınları.

Öz, O., (2019). Oryantalizm ve Türk Resim Sanatı Üzerindeki Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Sanal 1, (12 Kasım 2016). Klasizm Sanat Akımı, Klasisizm, Erişim Tarihi: 6 Aralık 2020, https://www.arthipo.com/artblog/sanat-tarihi/klasizm-sanat-akimi-klasisizm.html

Ümer, E., (2017). ‘’Görsel Kültür ve Resim Sanatında İmge’’, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6(33), s.1535-1553

Yazıcı, H., (2009). Giuseppe Verdi’nin La Travitiata Operasının Verismo Açısından Önemi ve İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Published

2020-12-23

How to Cite

UNLU, R., & ELIRI, I. (2020). Realist Representation in Painting Art; Common Aspects of Classicism, Orientalism and Photorealism. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(4), 1010-1022. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss4pp1010-1022

Issue

Section

Articles