Children's Rights and the UN Convention on the Rights of the Child

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss3pp465-498

Keywords:

Child, rights, Convention on the Rights of the Child, human rights documents, Convention, UNICEF, ILO

Abstract

The first victims of human rights violations have been children in the past. Today, children continue to be the victius. The national and international community has taken a number of measures to prevent such violations and continues to take further ones.

In this context, the responsibilities of children, their rights, the protection of their rights, the violations of children’s rights, the awareness of children’s rights, the Un Convention on the Rights of the Child of the Child of 1989, and some other international texts are crucial.

The UN Convention on the Rights of the Child, deals with the rights of the child. According to the convention, those under the age of eighteen are considered children. All children are equal in rights. No discrimination can be made to race, color, gender, language and other situations. The benefit and interest of the child should be respected. States should provide necessary care and protection, if necessary. States Parties shall take all legal, administrative, political and all other measures foreseen in the contract in favor of the child. Children have the right to life and to improve themselves.

References

AKYÜZ, Emine, Çocuk Hukuku, Çocuk Hakları ve Korunması, Pegem Yayıncılık, 2016.

BALO, Yusuf Solmaz, Çocuk Ceza Hukuku, Seçkin Yayınları, 2015.

BİLGE TANRIBİLİR, Feriha, Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları, Yetkin Yayınları, 2011.

ERDOĞAN, Oktay, Çocuk Ceza Hukuku, Çocuklara Mahsus Ceza Adalet Sistemi, Bilge Yayınevi, 2012.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Çocuk Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları, 2014.

GELGEL, Günseli, Devletler Özel Hukukunda Çocuk Hukukundan Doğan Problemler (Ders Notları), Beta Yayınları, 2012.

HACIOĞLU, Burhan, Caner, Yeni Türk Ceza Kanun Tasarısının Çocuk ve Küçük Ceza Hukukuna İlişkin Hükümleri, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Erzincan 1998.

HART, Roger, Children’s Participation From Tokenism to Citizenship, Innocenti Essays No:4, USA 1992.

LEACH, Penelope, Children first: What our society must do - and is not doing - for our children today, Knopf, New York 1994.

TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan /SANCAKDAR, Oğuz /ÖNOK, Rıfat, Murat, İnsan Hakları El Kitabı, 2. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara 2009.

İNAN, Ali, Çocuk Hukuku, İstanbul 1968.

SEROZAN, A., Rona, Çocuk Hukuku, Vedat Kitapçılık, 2016.

ÖZDEMİR, Hayrünnisa/RUHİ, Ahmet, Cemal, Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları, Adalet Yayınları, 2016.

WILLIAMS, Emma, Children’s Participation and Policy Change in South Asia, Chip Report No. 6, Londra 2004.

YELESDAĞ, Hayati, Ceza Hukukunda Çocuk Kavramı ve Cezai Sorumluluğunun Belirlenmesindeki Kriterler, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006.

ZEVKLİLER Aydın/ HAVUTÇU Ayşe, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Seçkin Yayımları, Ankara 2002.

Declaration of the Rights of the Child (1959) http://www.cirp.org/library/ethics/UN-declaration/ (27.04.2016).

Haklarımız, Öğretmenler İçin Bilgi http://www.osce.org/tr/cio/14062?download=true (22.04.2016).

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf (01.05.2016).

Convention on the Rights of the Child https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en (01.05.2016).

ÇOCUKLAR VE HAKLARI http://www.edchreturkey-eu.coe.int/Source/Resources/Trainingset/11_Children_Rights_tr.pdf (21.04.2016).

ÇOCUKLARIN HAKLARI ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA dair SÖZLEŞME: BİR TARİHÇE http://www.cocukhaklariizleme.org/bir-tarihce-cocuklarin-haklari-ve-birlesmis-milletler-cocuk-haklarina-dair-sozlesme (21.04.2016).

ULUSLARARASI ÇOCUK MEVZUATI http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/4.%20ULUSLARARASI%20%C3%87OCUK%20MEVZUATI.pdf (22.04.2016).

“UN Convention on the Rights of the Child” http://www.childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/unconvention-rights-child (18.04.2016).

UNICEF’in Ulusların Gelişmesi Raporu 1993, http://www.cocukhaklariizleme.org/bir-tarihce-cocuklarin-haklari-ve-birlesmis-milletler-cocuk-haklarina-dair-sozlesme (21.04.2016).

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2001 – 2006 http://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2011/12/%C3%87ocuk-Haklar%C4%B1-Komitesi-2001-2006.pdf (21.04.2016).

Declarations and Reservations Turkey https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en (01.05.2016).

Published

2020-09-03

How to Cite

Children’s Rights and the UN Convention on the Rights of the Child. (2020). International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(3), 465-498. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss3pp465-498

Issue

Section

Articles