The Nagorno-Karabakh Conflict between Azerbaijan and Armenia from the Historical Perspective

Authors

  • Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU Asst. Prof., Department of Economics and Administrative Sciences, kaandbo@yalova.edu.tr. 0000-0003-4511-5330.

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp415-439

Keywords:

Soviet Union, Nagorno-Karabakh, İndependence, Caucasus Region, Autonomous.

Abstract

The Nagorno-Karabakh problem had continued for years. The problem had grown thanks to the policies of Russia in the region. The Russians first had carried out expansionist policies. After the industrial revolution, oil in the Caucasus had gained importance in the region. Therefore, the Russian Armenians immigrated to these regions. Strategic plans have been developed to increase the Christian population in the region and to make the region a region without Turks. Armenia and Azerbaijan had gained independence after the Soviet Union collapsed after the Cold War. After the Soviet Union, Russia had given the region the right to self-determination, and the population in the Nagorno-Karabakh region began to be Armenian. Azerbaijani Turks were immigrated from this region. Negotiating groups have been included for the solution of the problem in this region and a ceasefire has been signed between the two countries. Violations had occurred over the years after the ceasefire signed between the two countries. Russia had not wanted the presence of international actors in this region. For this reason, Russia continues to be on the Armenian side. Today, Russia has a voice in the region with a balanced policy. Nagorno-Karabakh region is legally connected to Azerbaijan and has not been recognized as de-facto.

References

Abdulkadir Baharçiçek, O. A. (2014). Rusya ’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi, RUSAM, 1(2), 5–28.

Abdullahzade, Y. D. D. C. (2013). Hukuki Yönleriyle Dağlık Karabağ Sorunu, Metis Yayınevi.

Ahmet Sapmaz, G. S. (2012). Dağlık Karabağ Sorununda Azerbaycan Tarafından Kuvvet Kullanım Olasılığının Analizi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 8(15), 1–31.

Akifoğlu, V. (2017). Azerbaycan’da Milli Direniş (1917-1930), TURKIAD Araştırmaları Dergisi, 2(1), 776–795.

Aras, İ. (2017). Avrupa Birliği’nin Dağlık Karabağ Sorunundaki Rolü, Marmara Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış).

Artak M. (2019). Ermenistan Tarihi Perspektiften Anlamak. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(1), 1-23.

Aslanli, A. (2018). Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Dora Yayıncılık.

Bekiarova, N., & Armencheva, I. (2019). Is the Peaceful Regulation of the Nagorno-Karabakh Conflict-Mission Possible? IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 5(13), 146–155.

Bozkuş, Y. D. (2016). Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Dağlık Karabağ Sorunu. TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 137-158.

Cornell, S. (2011). Azerbaijan Since Independence, Oxford University Press.

Doç, Y., & Sağir, G. (2014). Bizans İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Ermeni Yerleşimleri

Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ekrem Memiş. (1998). Ermenilerin Kökeni ve Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri. İş Bankası Yayınları.

İşçi, M. (2015). Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycan’ın Siyasi ve Kültürel Yapılanması, OPUS, 51(1), 45-61.

Ismailov, D. (2017). Azerbaijan Under State-Nation Policy, Central Asia Issues, 3(1), 1-17.

Karadeniz, Yılmaz, H. K. (2017). Ermenilerin Osmanlı Devleti’ndeki Durumu Ve Kağızman’da Ermeni Mezalimi (1918-1920), (September).

Kılavuz, İ. T. (2017). Dağlık Karabağ Müzakerelerinin Geleceği, Asya Çalışmaları Dergisi, 2(1), 51–78.

Klever, E. (2013). The Nagorno-Karabakh conflict between Armenia and Azerbaijan: An overview of the current situation. European Movement International, 1–27.

Kuchins, A. (2009). Russia’s Historical Roots. Journal of Historical School, 1(2), 12-38.

Mustafayev, B. (2013). Sovyetler Döneminde Rusya’nın Dağlık Karabağ Politikası. Karadeniz Araştırmaları, 39, 53–68.

Osman Özkul, H. V. (2009). Dağlık Karabağ Göçmenlerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi, 5(1), 139– 170.

Özçelik, S. (2018). Dağlık Karabağ Çatışması Analizi ve Barış Süreci Çerçevesinde İncelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 29-51.

Öztürk, E. (2017). Bizans İmparatorluğu Devrinde Anadolu’da Ermeniler, Aydınlık Yayınevi.

Paşayeva, M. (2005). Azerbaycan Türklerı̇nı̇n Etnı̇k Tarı̇hı̇ne Kisa Bı̇r Bakiş, Central Asia and Caucusus Studies, 12(1), 2505–2516.

Seyidova, S. (2014). Uluslararası Kuruluşların Dağlık Karabağ Sorununa Bakış Açıları ve Etkileri, SDU Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1035–1048.

Söker, Ç. (2017). Dağlık Karabağ Sorunu’nun Çatışmayı Çözme Perspektifinden İncelenmesi. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 8, 555– 574.

Tuncel, T. K. (2016). Güney kafkasya’da 2-5 nı̇san 2016’da yaşanan 4 gün savaşi, 301–338. Uras, Mustafa E. (1988). The Armenıans In Hıstory And The Armenıan Questıon

Yılmaz, R. (2010). Azerbaycan Dış Siyasetinde Bağımsızlık Sonrası Yıllar ve Karabağ Problemi, Uluslararası İlişkiler, 1(4), 69–91.

Zardabli, İ. (2004). The Hıstory Of Azerbaıjan. Transactions of the Newcomen Society, 42(1), 149–158.

Zickel, R. E. (1989). Soviet Union a country Studies: Changes, Luxemburg Deep Press.

Zolyan, M. (2006). The Karabakh Conflıct After The “Four-Day War”: A Dynamıc Status Quo, (April 2016), 111–119.

Taşkıran, Cemalettin (1995). Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi, Genelkurmay Basımevi.

Published

2020-07-03

How to Cite

DİYARBAKIRLIOĞLU, K. (2020). The Nagorno-Karabakh Conflict between Azerbaijan and Armenia from the Historical Perspective. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 415-439. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp415-439

Issue

Section

Articles