Refund Methods and Diagnosis-Related Groups Made to Health Institutions in Turkey

Authors

  • Emine KIZILKAYA Karamanoğlu Mehmet Bey University, Institute of Health Sciences, Department of Health Management, Karaman/Turkey ORCID ID: 0000-0002-3678-0905, emine_kizil_37@hotmail.com
  • Elif MALTAŞ Ankara Hacı Bayram Veli University, Institute of Graduate Programs, Department of Health Management, Ankara/Turkey ORCID ID: 0000-0002-7895-3181, elifmaltas@gmail.com
  • Sibel ORHAN Namık Kemal University, Institute of Social Sciences, Department of Health Management, Tekirdag/Turkey ORCID ID: 0000-0002-2892-3865, sibelorhan09@gmail.com
  • Muhammet GÜMÜŞ Cumhuriyet University, Institute of Health Sciences, Department of Health Management, Sivas/Turkey ORCID ID: 0000-0003-1278-6234, muhammetgumus5208@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol8iss2pp287-302

Keywords:

Reimbursement Methods, Diagnosis-Related Groups, Healthcare, Health Institutions

Abstract

There are many difficulties in applying repayment methods. Reimbursement methods made to healthcare service providers determine an important quality in the provision of health services. The types of reimbursement methods made significantly affect the care services that patients should receive and the expenditures made. Repayment methods, the use of quality services that are tried to be put forward with the scarce resources available, act as a bridge between service providers and paying institutions. Because of this benefit, the use of Diagnosis-Related Groups and other payment methods, which are tried to be widespread, in health institutions, is tried to be made effective. In particular, the study focuses on the reimbursement methods made to health institutions in Turkey. In addition, the formation of Diagnosis-Related Groups in Turkey and the reimbursement methods based on Diagnosis-Related Groups in Turkey were mentioned. At the end of the study, it was seen how the repayments attempted to be made affect the distribution of financial resources among health institutions and how important it’s in dealing with the payment methods of Diagnosis-Related Groups was obtained. It’s thought that the study carried out will fill the gap in the literature and lead the future researches.

References

Acar, E. (2019). Sağlıkta Geri Ödeme Sistemlerinin İncelenmesi ve Türkiye’de Kullanılan Geri Ödeme Sisteminin Değerlendirilmesi (Doctoral dissertation). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Akyürek, Ç. E. (2012). Sağlıkta bir geri ödeme yöntemi olarak global bütçe ve Türkiye. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 2(2).

Aydemir, İ., Ağırbaş, İ. (2017). Sağlık Kurumlarına Yapılan Geri Ödeme Yöntemleri: Teşhis İlişkili Gruplar. Hacettepe Sağlık idaresi dergisi, 20(1), 1-21.

Çağlar, F., Çil Koçyiğit, S. (2020). Teşhis İlişkili Gruplara Dayalı Geri Ödeme Sistemi Ve Vaka Bazlı Bir Simülasyon. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(1), 108-126.

Demirel, G. (2020). Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri. Selçuk Sağlık Dergisi, 1(2), 97-117.

Durur, F. (2020). Sağlık Kurumlarında Değer Bazlı Ödeme, Sağlık Çalışanlarında Yalın Yönetim, İksad Publishing House.

Işıkçelik, F., Öztürk, N., Ağırbaş, İ. (2019). Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemlerinden Teşhis İlişkili Gruplar. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(2), 431-448.

İleri, Y., Arık, Ö. (2016). Sağlıkta Geri Ödeme Sistemleri ve Global Bütçe. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(4), 78-92.

Karacaoğlan, N. (2010). Sağlık Hizmet Sunucularına Ödeme Modelleri ve Sorunlar. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu, 12.

Kurşun, A., Yümsel, Ö. (2017). Icd-10 ve Tig Uygulaması: Faturalandırma Sürecinde Alternatif Bir Yol. Social Sciences Studies Journal, 3(6), 789-799.

Özkan, O., Ağırbaş, İ. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Modelleri: Teşhis İlişkili ve Gruplar Vaka Karması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 69(1).

Sağlık Bakanlığı, (2011). TİG Uygulama Rehberi, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara.

Sağlık Bakanlığı, (2014). Teşhis İlişkili Gruplar Bilgilendirme Rehberi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı, Ankara.

Sağlık Bakanlığı, (2014). Teşhis İlişkili Gruplandırma Rehberi. https://tig.saglik.gov.tr/Eklenti/3292/0/rehber-tig-16122015son-ikpdf.pdf Erişim Tarihi: 09.05.2021

Sağlık Bakanlığı. (2019). Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması. https://shgm.saglik.gov.tr/TR,55587/201910-saglik-hizmeti-sunucularinin-basamaklandirilmasi-hakkinda-genelge.html Erişim Tarihi: 09.05.2021

Top, M., Tarcan, M. (2007). Hastane sektöründe kaynak akışı: hastane ödeme yöntemleri (mekanizmaları). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 169-189.

Yiğit, V. (2016). Hastanelerden Ayaktan Vaka Başı Ödeme Modeli: Poliklinik Maliyetleri ile Geri Ödeme Fiyatlarının Karşılaştırılması. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 752-762.

Published

2021-08-14

How to Cite

KIZILKAYA, E., MALTAŞ, E., ORHAN, S., & GÜMÜŞ, M. (2021). Refund Methods and Diagnosis-Related Groups Made to Health Institutions in Turkey. International Journal of Social, Political and Economic Research, 8(2), 287-302. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol8iss2pp287-302

Issue

Section

Articles