Irregular Migration in the Context of Turkey and European Union Relations: Readmission Agreements

Authors

  • Ali Erdem Corresponding author, Akdeniz University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Department of Political Science and Public Administration Email: eral557@gmail.com
  • Merve Atalay Akdeniz University Institute of Social Sciences, Department of Public Administration Email: atalay__merve@hotmail.com
  • Ferat Kaya Dicle University, The School of Foreign Languages Email: feratkaya78@hotmail.com

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp105-124

Keywords:

Irregular Migration, Turkey, the European Union, the Readmission Agreements

Abstract

In its most general definiton, migration refers to the action of people moving from one place to another for various reasons. Today, millions of people participate in migration movements that have been encountered since the early periods of history. An important point in migration is the people who do not enter and are not in the land in accordance with the laws of the countries they migrate to. This type of immigration and immigrants, expressed by the terms "irregular immigration" and "irregular immigrant", point to a global problem.

Millions of people who migrated after the Syrian Crisis have added a new dimension to the world's migration history. Turkey, which is bordered by the crisis and adopt the "open door policy" and The European Union, which is the most important target due to living conditions, is the parties most affected by the migration movements of this period. The migration movements directed towards them also mobilized the European Union. Indeed, in this context, Turkey which is located in the irregular migration routes and neighboring European Union, due to the immigrants it hosts and its geographical location, it can make various agreements with the European Union on immigration. Readmission Agreements, which regulate return of irregular migrants, are the most important common step towards irregular migration in the late relations of the two sides.

References

“Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Frankfurter Allgemeine Zeitung“a (FAZ) Verdiği Mülakat”, 2016, http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-cavusoglu_nun-_frankfurter-allgemeine-zeitung_a-_faz_-verdigi-mulakat_-31-temmuz-2016---1-agustos-2016.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 17.05.2020).

“Geri Kabulü Askıya Aldık”, 2019, (https://www.milliyet.com.tr/dunya/geri-kabulu-askiya-aldik-6004216, (Erişim Tarihi: 17.05.2020).

“Türkiye’deki Suriyeli Sayısı”, 2020, https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/, (Erişim Tarihi: 16.05.2020).

Arslan, M. İ. (2012). The Paradoxes of European Union Immigration Policy and Its Repercussions on Turkish-EU Relations. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Atasü Topcuoğlu, R. (2016). Göç Yazınındaki Düzenli ve Düzensiz Göç Kavramları: İnsan Hakları Temelinde Bir Kavramsal Sorgulama. İnsan Hakları Yıllığı, 34, 1-20.

Avrupa Komisyonu Üçüncü Vize Serbestisi Raporu. (2016). http://ec.europa. eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal- implementation-package/docs/20160504/third_progress_report_on_turkey_ visa_liberalisation_roadmap_en.pdf, (Erişim Tarihi: 17.05.2020).

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği. (2016). Refugee/Migrants Emergency Response–Mediterrenean, https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean, (Erişim Tarihi: 20.05.2020).

Bozkaya, Ö. & Kıncal, A. (2018). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler Bağlamında Türkiye’nin Göç Politikasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi. Göç Araştırmaları Dergisi, 4(2), 90-126.

Cumhuriyet Gazetesi, 28 Şubat 2014, “AB’den Vize İçin Olumsuz Sinyal”.

Cumhuriyet Gazetesi, 9 Ekim 2015, “Merkel Vazgeçmiyor: 'AB Üyesi Olamazsınız'”.

Duruel, M. (2017). Avrupa Birliği Göç Politikası ve Kitlesel Göç Akınları Karşısındaki Durumu. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3(3), 1-12.

Düvell, F. (2006). Irregular Migration: A Global, Historical and Economic Perspective, Illegal Immigration in Europe, der. Franck Düvell, New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230555020_2

Geri Kabul Anlaşması, (2014), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0507(01)&from=EN, (Erişim Tarihi: 22.05.2020).

Güleç, C. (2015). Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları. TESAM Akademi Dergisi, 2(2), 81-100.

Hasselbach, Cristoph (2009). AB Ortak Göç Politikası Arıyor. Deutsche Welle, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4129771,00.html, (Erişim Tarihi: 17.05.2020).

Kesler, Musa & Kulu, Levent. (2020), “Sınır kapıları açıldı! Akın akın Avrupa'ya” https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sinir-kapilari-acildi-akin-akin-avrupaya-41457864, (Erişim Tarihi: 17.05.2020).

Koçak, O. & Gündüz, D. (2016). Avrupa Birliği Göç Politikaları ve Göçmenlerin Sosyal Olarak İçerilmelerine Etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 66-91. https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.288377

Mercan, S. (2016). Geri Kabul Anlaşması ve Mülteci Krizi Etkisinde Türkiye-AB İlişkileri. EURO Politika, 2. 12-19.

ORSAM. (2012). Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi. Rapor No:22.

Perruchoud, R., ve Redpath, J. (2013). Göç Terimleri Sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü, Türkçe Baskı, (31).

Saliji, T. (2018). Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşmaları: Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Samers, M. (2001). “Here to work”: Undocumented immigration in the United States and Europe. SAIS Review XXI, (1): 131-145. https://doi.org/10.1353/sais.2001.0022

Shrestha, N. R. (1987). International Policies and Migration Behaviour: a Selective Review. World Development, 15(3), 329-345. https://doi.org/10.1016/0305-750X(87)90017-9

Şemşit, S. (2010). Avrupa Birliği Göç Politikasının Güvenlikleştirilmesi ve Dışsallaştırılması: Türkiye’ye Yansımaları. Doktora Tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Şemşit, S. (2018). Avrupa Birliği Politikaları Bağlamında Uluslararası Göç Olgusu ve Türleri: Kavramsal Bakış. Yönetim ve Ekonomi, 25(1), 269-289. https://doi.org/10.18657/yonveek.407308

Şen, Y.F. & Özkorul, G. (2016). Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde Yeni Bir Eşik: Sığınmacı Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2), 86-119.

T.C. AB Bakanlığı. (2018). Türkiye-AB Vize Muafiyeti Süreci ve Geri Kabul Anlaşması Hakkında Temel Sorular ve Yanıtlar, https://www.ab.gov.tr/49332.html, (Erişim Tarihi: 22.05.2020).

T.C. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr/icerik6/turkiyenin-duzensiz- gocle-mucadelesi_409_422_424_icerik, (Erişim Tarihi: 25.05.2020).

Tokyay, Menekşe, (2020). Mültecilere Kapıların Açılması Göçmen Mutabakatının Sonu Mu?. https://tr.euronews.com/2020/03/04/multecilere-kapilarin-acilmasi-gocmen-mutabakatinin-sonu-mu, (Erişim Tarihi: 17.05.2020).

Türkiye-AB Zirvesi Ortak Sonuç Bildirisi, T.C. AB Bakanlığı. (2015), https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/29_kasim_2015_turkiye_ab_zirvesi_bildirisi_.pdf, (Erişim Tarihi: 21.05.2020).

Türkiye-AB Zirvesi Ortak Açıklaması, (2016), https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/18_mart_2016_turkiye_ab_zirvesi_bildirisi_.pdf, (Erişim Tarihi: 21.05.2020).

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 2013, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm (Erişim Tarihi: 21.05.2020)

Yıldırım, İrem, (2020). “Sahi Sınırdaki Göçmenlere Ne Oldu?”. https://halktv.com.tr/ozel-haber-analiz/sahi-sinirdaki-gocmenlere-ne-oldu-422830h, (Erişim Tarihi: 17.05.2020).

Published

2020-06-02

How to Cite

Ali Erdem, Merve Atalay, & Ferat Kaya. (2020). Irregular Migration in the Context of Turkey and European Union Relations: Readmission Agreements. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 105-124. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp105-124

Issue

Section

Articles