Investigation of the Perspective of Mugla Artisans on Electronic Commerce by Statistical Methods

Authors

  • Aylin ARITKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İşletme ABD Doktora Öğrencisi, aaritkan@gmail.com ORCİD ID: 0000-0001-9019-2760
  • Erdoğan GAVCAR Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gavcar@mu.edu.tr ORCİD ID: 0000-0002-2748-3933

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss3pp518-543

Keywords:

Electronic Commerce, Internet, Artisan, Mugla

Abstract

While electronic commerce becomes mandatory to increase competitiveness with the development of technology, it also helps to save labor, space and time. In this study, the aim is to explain the perspective of Mugla artisans on electronic commerce by statistical methods. For the purpose of the study, questions were asked to artisans to recognnize their business, and survey questions with positive and negative statements about electronic commerce, also through face-to face method and open-ended questions, their perspective on electronic commerce were tried to be understood. Survey questions and face-to-face interview technique shows that under increasing competition conditions, artisans, mainly due to lack of infrastructure, stay in the background compared to large companies. Information about electronic commerve should be given to artisans in terms of providing competitive advantage and meeting the demands of consumers. Thus, the prejudices are destroyed and the change of the trade sstem should be provided with government support and incentives.

References

Altınbaşak, İ. ve Karaca, E. S. (2009), İnternet Reklamcılığı ve İnternet Reklamı Ölçümlenmesi Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış Dergisi, ss. 463-487.

Altınışık, İ., Usta, S. ve Çakmak Y. (2007), Elektronik Ticaretin Yerel Ekonomiler Üzerindeki Etkisi ve Karaman Örneği, Bildiri, 1.Yerel Ekonomiler Kongresi, Karaman.

Arslandere, M. (2010), Elektronik Ticaret ve Karaman’daki KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Canbaz, S. (2006), Türkiye’de Elektronik Ticaret Uygulamasında Karşılaşılan Muhasebe Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Çakır, H. (2007), Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, ss. 123-149.

Çakırer, M. A. (2013), Elektronik Ticaret, Ekin Yayınevi, Bursa.

Doğaner, M. (2007), Türkiye’de Elektronik Ticaretin Gelişimi ve İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya.

Dulkadir, B. ve Akkoyun, B. (2014), Elektronik Ticaretin İşletmelerin Dış Çevresi Açısından Değerlendirilmesi: Malatya İli Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:2, S:6, Yaz (1-14).

Ekici, K. M. (2013), E-Ticaret, Savaş Yayınevi, Ankara.

Elibol, H. ve Kesici, B. (2004), Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu, Kırıkkale.

Elmas, P. (2009), Ticaretin Yeni Şekli E-Ticaret! Peki Hakkında Ne Biliyoruz?, Ar-Ge Bülten (Ekonomi), İzmir Ticaret Odası, İzmir.

Erbaşlar, G. ve Dokur, Ş. (2012), Elektronik Ticaret e-ticaret, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Kahn, R. E. ve Cerf V. G. (1999), What Is The Internet (And What Makes It Work).

Karadağ, N. C. (2006), Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Konusunda Avrupa Birliği’nde Yapılan Düzenlemeler ve Türkiye’nin Uyumu, Nobel Kitabevi, Adana.

Parlak, A. (2005), İnternet ve Türkiyede İnternetin Gelişimi, Bitirme Ödevi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü, Elazığ.

Ünsalan, Ç. (2018), E-ticaret oyun değildir, https://www.paraanaliz.com/2018/yazarlar/cetin-unsalan/e-ticaret- oyun-degildir-27436/ (Erişim tarihi: 16.01.2020).

Watson, R. T., Berthon, P., Pitt, L. F. ve Zinkhan, G. M. (2008), Electronic Commerce: The Strategic Perspective, University of Georgia, USA.

Yamamoto, G. (2013), E-Ticaret (Kavramlar Gelişim ve Uygulamalar), Kriter Yayınevi, İstanbul.

Zerenler, M. (2013), Dijital İş Yaşamı: Tüm Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, Gazi Kitabevi, Ankara.

Published

2020-09-03

How to Cite

ARITKAN, A., & GAVCAR, E. (2020). Investigation of the Perspective of Mugla Artisans on Electronic Commerce by Statistical Methods. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(3), 518-543. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss3pp518-543

Issue

Section

Articles