Analysis of the Effects of Geopolitical Position and Identity in the Transportation of Oil and Natural Gas to International Markets: Azerbaijan-Turkey Relations Example

Authors

  • Salih Emir Mutluer Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü salihemir.mutluer@erdogan.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp341-358

Keywords:

Geopolitics, Identity, National Identity, Religious Identity, Petroleum, Foreign Policy.

Abstract

Geopolitics is an important concept that emphasizes the strategic importance of a state in the geography of countries. Geographical / physical characteristics of countries (climate, vegetation, landforms, underground and aboveground riches, etc.), neighbors and level of relationship, historical / cultural texture (traditional structure, knowledge of civilization, language structure, value structures etc.), many other characteristics such as religious and ethnic characteristics (belief, nation, origin, etc.), economic structure (production and consumption capacity, etc.), transportation facilities (such as sea, port, highway, airline), role in international platforms and military power determine geopolitical importance. can be counted among the factors. The fact that Turkey is a bridge between the two continents in terms of its geography and that it has important ports and Straits opening to international waters makes Turkey an important Center in the region in terms of geopolitics. Moreover, due to Turkey's geographical proximity to oil countries, its having two important Straits such as Istanbul and Çanakkale, and its important ports in the country, the oil in the Caspian Basin can be transferred safely to international markets. Is geopolitics alone a determining factor on a country's foreign politics? Or, besides geopolitics, does national identity and culture have an influence on foreign policy? It is a work created to shed light on their questions.

References

Abbasov, A.A. (1990). Azerbaydjantsı: İstoriko-Etnogarafişeskiy Oçerk, Bakı.

Abdullayev, Cavid (1999). “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Hazar’ın Statüsü ve Doğal Kaynaklarının İşletilmesi Sorunu”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 48, Sayı 1-4, s. 255-288.

Ağacan, Kamil (2001). Kaderdaş Devletler: Azerbaycan-Gürcistan İlişkileri, Avrasya Dosyası Azerbaycan Özel, Cilt 7, Sayı 1, s. 319.

Akça, Gürsoy (2005). Modernden Postmoderne Kültür ve Kimlik, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ĐLKE), Sayı 15.

Arı, Tayyar (2007). Irak, İran, ABD ve Petrol, İstanbul, Alfa Yayınları.

Yunusov, Arif (2004). Azerbaycan’da İslam, Bakı.

Atay, Mehmet (2002). ABD’nin Afganistan Operasyonu ve Orta Asya’da Jeopolitik Satranç, Jeopolitik Dergisi, sayı:1.

Brubaker Roger and Frederick Cooper (2000). “Beyond ‘Identity’”, Theory and Society, February, Vol: 29, No: 1, pp. 1-47.

Castells, Manuel (2004). The Power of Identity, Blackwell, Oxford, p. 7.

Davutoğlu, Ahmet (2001). Stratejik Derinlik, İstanbul, Küre Yayınları.

Eilstrup, Mette (2006). Debates on European Integration: A Reader, Palgrave Macmillan, New York, DOİ 10.1007/978-0-230-20933-6

Foucault, M. (2011). Özne ve İktidar, Seçme Yazılar 2. (3.Basım). Çev: I. Ergüden, O. Akınhay), İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.

Forbes, R. J. (1972). “Studies in Early Petroleum History” (Çev: Nurettin Türsan), “Orta Doğu ve Petrol”, İstanbul, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:56.

Harunoğulları, Muazzez (2016). Jeopolitik Rekabet Alanı: Hazar Havzası ve Türkiye, Ankara, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu International Geography Symposium 13-14 Ekim.

Hasanov, Ali (2014). Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Kalkınma ve Güvenlik Politikası, (Çev: Azad Ağaoğlu Fuad Şammedov), Ötüken Neşriyat.

Hopf, Ted (1998). “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, Vol: 23, No.1, 171-200.

İlhan, Suat (2006). Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık, Ankara, Bilgi Yayınevi.

İzzeti, İzzetullah (2006). İran ve Bölge Jeopolitiği, İstanbul, Küre Yayınları.

Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, United States by the University of California Press, Polity Press.

Gökalp, Emre (2007). Milliyetçilik: Kuramsal Bir Değerlendirme, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1.

Janke W. (2008). Rugged Free Energy Landscapes: Common Computational Approaches to Spin Glasses, Structural Glasses and Biological Macromolecules, Berlin, DOİ 10.1007/978-3-540-74029-2

Keith Michael ve Steve Pile (1996). “The Place of Politics”, Place and the Politics of Identity, journal of the university of arizona , 1-40, pp. 27-28.

Maalouf, Amin (2000). Ölümcül Kimlikler, Çev. Aysel Bora, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 18.

Mercer Jonathan (1995). “Anarchy and Identity”, International Organization, (https://doi.org/10.1017/S0020818300028381).

Mutluer, Salih Emir (2019). Azerbaycan Kanaat Önderleri Açısından Türkiye’nin Jeopolitik Anlamı, Yayınlanmış Doktora Tezi, Konya, Selçuk Üniversitesi.

Neumann Iver (1999). “Avrupa Kimliği, AB Genişlemesi ve Entegrasyon/Dışlama Bağıntısı”, Çev: İsa Afacan, Avrasya Dosyası, Kış, Avrupa Birliği Özel, Cilt: 5, Sayı: 4, s. 19.

Öztürk, Ahmet (2009). Rusya-Gürcistan Krizi: Yerel Bir Çatışma, Küresel Yansımalar, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, C.4, Sayı:7, s.6

Philip Gleason (1983). Kimliği Belirleme Anlamsal Bir Tarih Amerikan Tarihi Dergisi , Cilt 69, Sayı 4, Sayfa 910–931, https://doi.org/10.2307/1901196.

Reus-Smit, Christian (2005). “Constructivism”, Theories of International Relations, Pelgrave Macmillan, New York, pp.199-201.

Saltıkgil, Haluk V. (1970). Dünya’da, Türkiye’de Petrol: Ateşe Tapanlardan Petrole Tapanlara, İstanbul, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi.

Sebahattin Şimşir (2001). Azerbaycanlıların Türkiye’deki Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri, Akt: Aslanlı A. Kurban V. (2016). “Azerbaycan Türkiye İlişkileri ve Sivil Toplum Kuruluşları”, Ankara, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi.

Shain, Y. and Barth, A. (2003). Diasporas and İnternational Relations Theory, İnternational Organization, Summer, Skin: 57, Number: 3.

Veliyev, Cavid ve Aslanlı, Araz (2011). Güney Kafkasya Toprak Bütünlüğü, Jeopolitik Mücadeleler ve Enerji, Ankara, Berikan Yayınevi..

Wendt A.E. (1994a). “Collective Identity Formation and the International State”, American Political Science Review, June, Vol: 88, No. 2, 384-397, p.385.

Wendt A.E. (1999b). Social Theory Of İnternational Politics, Cambridge University Press.

Wendt A.E. (2004c). “The State as Person in International Relations Theory”, Review of International Studies, Vol: 30, No. 2, pp. 289-316.

https://www.aa.com.tr/tr/ulke-profilleri/azerbaycan/901996#targetText.

http://files.preslib.az/projects/remz/pdf_en/atr_din.pdf.

http://nazimcefersoy.blogspot.com/2014_05_01_archive.html.

Prezi.com.tr.

Sozluk.gov.tr.

www.eco.gov.az/az-erazi.php/14Kasım2010.

Published

2020-06-02

How to Cite

Salih Emir Mutluer. (2020). Analysis of the Effects of Geopolitical Position and Identity in the Transportation of Oil and Natural Gas to International Markets: Azerbaijan-Turkey Relations Example. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 341-358. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp341-358

Issue

Section

Articles